DỰ ÁN NỔI BẬT

Tổng hợp những dự án đang triển khai từ Đất Trung Group. Liên hệ hotline 0901 119 118 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng – chính xác nhất!

Đang mở bán
Chiết khấu 6%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Đức Hòa Thượng, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Đang mở bán
Chiết khấu 08%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Tỉnh lộ 830, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 150m2
Đang mở bán
Chiết khấu 3%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường TL 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Giá : 2,1 tỷ
Diện tích : 80-100m2
Đang mở bán
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Tỉnh lộ 9 - Mỹ Hạnh Bắc - Đức Hòa - Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 160m2
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt Tiền Nguyễn Trung Trực, Long Cang, Cần Đước, Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 100m2
Thanh toán 35% nhận nhà
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Thiếu Niên 3, xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.
Giá : 2,1 tỷ
Diện tích : 80 - 150m2
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường TL 822, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Giá : 2,9 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Chiết khấu 06%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường DT 830, Xã Hữu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Giá : 1,5 tỷ
Diện tích : 80 - 100m2
Chiết khấu 06%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Tỉnh lộ 10, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Giá : 1,5 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Chiết khấu 06%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền Tỉnh Lộ 822, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 160m2
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường DT 830 thuộc Xã Hữu Thạnh, Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An
Giá : 1,5 tỷ
Diện tích : 80 - 160m2
Chiết khấu 10 chỉ vàng SJC
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường DT 830 thuộc Xã Hữu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Giá : 1,4 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Thanh toán 35% nhận nhà
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Vĩnh Phú 41, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Giá : 2,5 tỷ
Diện tích : 80 - 180 m²
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Đường Quốc Lộ 50, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Giá : 1 tỷ
Diện tích : 60 - 180 m²
Chiết Khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt Tiền Nguyễn Trung Trực, Long Cang, Cần Đước, Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 180 m²

DỰ ÁN NỔI BẬT

Tổng hợp những dự án đang triển khai từ Đất Trung Group. Liên hệ hotline 0901 119 118 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng – chính xác nhất!

Đang mở bán
Chiết khấu 6%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Đức Hòa Thượng, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Đang mở bán
Chiết khấu 08%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Tỉnh lộ 830, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 150m2
Đang mở bán
Chiết khấu 3%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường TL 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Giá : 2,1 tỷ
Diện tích : 80-100m2
Đang mở bán
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Tỉnh lộ 9 - Mỹ Hạnh Bắc - Đức Hòa - Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 160m2
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt Tiền Nguyễn Trung Trực, Long Cang, Cần Đước, Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 100m2
Thanh toán 35% nhận nhà
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Thiếu Niên 3, xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.
Giá : 2,1 tỷ
Diện tích : 80 - 150m2
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường TL 822, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Giá : 2,9 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Chiết khấu 06%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường DT 830, Xã Hữu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Giá : 1,5 tỷ
Diện tích : 80 - 100m2
Chiết khấu 06%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Tỉnh lộ 10, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Giá : 1,5 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Chiết khấu 06%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền Tỉnh Lộ 822, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 160m2
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường DT 830 thuộc Xã Hữu Thạnh, Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An
Giá : 1,5 tỷ
Diện tích : 80 - 160m2
Chiết khấu 10 chỉ vàng SJC
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường DT 830 thuộc Xã Hữu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Giá : 1,4 tỷ
Diện tích : 80 - 120m2
Thanh toán 35% nhận nhà
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Vĩnh Phú 41, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Giá : 2,5 tỷ
Diện tích : 80 - 180 m²
Chiết khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt tiền đường Đường Quốc Lộ 50, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Giá : 1 tỷ
Diện tích : 60 - 180 m²
Chiết Khấu 03%
72bee420dceb32a3d317ab288029ed4d?s=96&d=mm&r=g
Mặt Tiền Nguyễn Trung Trực, Long Cang, Cần Đước, Long An
Giá : 1,1 tỷ
Diện tích : 80 - 180 m²
5/5 (1 Review)